Case Dazure

DazurePartner              Dazure
Doel                    2 campagnes gericht op:
                            1e introductie nieuw label
                            2e introductie nieuw product
Middelen           AMweb
Bijzonderheden  Zeer beperkt media budget en toch zeer goede campagneresultaten

Gestelde doelen 1e campagne

Introductie van een nieuw productlabel voor de onderkant van de markt.
Subdoelstellingen:
•    Lanceren nieuw label (Gewoon Idee label)
•    Positioneren label ten opzichte van het bestaande label (Goed Idee label)
•    Uitbouwen naamsbekendheid (Goed Idee Label)
Campagneduur: 1 week

Middelen 1e campagne

Gezien het zeer beperkte budget een mix ingezet van advertorials en bannering (large rectangle) op AMweb. De advertorials dienden als teaser (ingezet aan het begin en halverwege de campagneperiode) en de banner met doorlopende zichtbaarheid om de naamsbekendheid te vergroten.

Resultaat 1e campagne

Veel extra traffic naar de landingspagina met informatie over het nieuwe label en de positionering ten opzichte van het bestaande label. De inzet van 60.000 impressies large rectangle (clickratio van 0,24 %) op AMweb en 2 x advertorial op AMweb heeft in totaal 249 clicks opgeleverd. Dus 249 extra bezoeken aan de website van Dazure. De resultaten van deze campagne waren zo goed, dat de klant direct heeft besloten de volgende campagne op AMweb te doen.

Gestelde doelen 2e campagne

Introductie nieuw product – een inkomensgewenningsverzekering bij plotselinge ongewenste terugval in inkomen – en het vergroten van de naamsbekendheid van het label (Goed Idee label), waaronder dit product valt. Het genereren van zoveel mogelijk traffic naar de landingspagina waar informatie over het nieuwe product en het label te vinden is. Campagneduur: 2 weken.

Middelen 2e campagne

Wall paper op AMweb aan het begin en halverwege de campagne periode. De wall paper fungeerde als teaser. Gedurende de campagne 3 x advertorial op AMweb evenredig verdeeld over de periode. Advertorial is ingezet om nieuwe impulsen te genereren. Daaraan ondersteunend is de large rectangle ingezet gedurende de gehele campagneperiode om de naamsbekendheid te vergroten.

Resultaat 2e campagne

De wall paper en de advertorial hebben beide gezorgd voor substantieel meer traffic naar de landingspagina van Dazure via AMweb. Ook de large rectangle heeft hier goed aan bijgedragen en laat een ruim bovengemiddelde score zien. De inzet van de wall paper (3 dagen), de advertorial (3 dagen) en de large rectangle (30.000 impressies) hebben in totaal 892 clicks opgeleverd. Dus 892 extra bezoeken aan de website van Dazure.

Dazure


Vorige CaseVolgende Case